15 1 0 4000 1 https://haktanbozer.com.tr 300

CentOS Komutları

cd

Ana dizine döner.

cd..

Bir önceki dizine döner.

Hostname

Host adını gösterir.

uptime

Sunucunun açık kaldığı süre bilgisini verir.

locate

Sunucu arama yapmanızı sağlar. örnek: locate Plesk

ls

Bulunduğunuz dizindeki dosyaları görüntüler.

df -h 

Sunucu üzerindeki disk alanlarını gösterir.

clear

Ekrandaki yazıları temizler.

history

Sistem aktif olduğundan itibaren çalıştırdığınız komutları listeler.

mkdir

Bulunduğunuz dizine klasör oluşturur.

rm

Dosya silmeye yarar.

rm -rf DosyaAdı

Üstteki kod çalışmazsa silme komutu.

<span class="crayon-e">yum </span><span class="crayon-v">remove</span>

Program kaldırmaya yarar.

unrar e DosyaAdı.zip

Sıkıştırılmış zip dosyasını çıkartır.

tar xvzf DosyaAdı.tar.gz

Sıkıştırılmış tar.gz dosyasını çıkartır.

unrar e DosyaAdı.rar

Sıkıştırılmış rar dosyasını çıkartır.

<span class="crayon-v">nano</span><span class="crayon-o">/</span><span class="crayon-v">etc</span><span class="crayon-o">/</span><span class="crayon-v">sysconfing</span><span class="crayon-o">/</span><span class="crayon-v">network</span><span class="crayon-o">-</span><span class="crayon-v">scpripts</span><span class="crayon-o">/</span><span class="crayon-v">ifcfg</span><span class="crayon-o">-</span><span class="crayon-v">eth0</span>

Networku acıp kapatmak için onboot yes olacak.

<span class="crayon-v">nano</span><span class="crayon-h"> </span><span class="crayon-o">/</span><span class="crayon-v">etc</span><span class="crayon-o">/</span><span class="crayon-v">sysconfig</span><span class="crayon-o">/</span><span class="crayon-v">selinux</span>

Selinux’u kapatmaya yarar.

tcpdump"

Sunucu içinden gelen trafiği gösterir.

service psa restartall

Plesk panel servisini resetler.

service network restart

Network servislerini resetler.

service mysqld restart

Mysql servisini resetler.

service httpd restart

Apache servisini resetler.

service qmail restart

Mail servisini resetler.

service nginx restart

Nginx mail servislerini resetler.

top -c

İşlemci ram kullanımı gösterir.

du -h --max-depth=1

Bulunduğunuz dizindeki dosya boyutlarını gösterir.

date -s 12:01

Saat ayarları yapılandırmasını yapar.

nano /etc/ssh/sshd_config

SSH portunu gösterir.

service iptables stop

Firewall kapatır.

/var/qmail/bin/qmail-qstat

Mail kuyruğunu gösterir.

ifconfig

Ip bilgilerini gösterir.

iptables -A INPUT -s "İp Adresi" -j DROP

Ip banlar

iptables -X INPUT -s "İp Adresi" -j DROP

Ip banı kaldırır

cat /etc/redhat-release

CentOS version görüntüler.

df -lh

Disk bilgisini gösterir.

cat /proc/cpuinfo

İşlemci bilgisini gösterir.

cat /proc/cpuinfo | grep cores

İşlemcideki fiziksel çekirdekleri gösterir.

free -m

Bellek (RAM) Miktarını gösterir.

lspci | grep VGA

Grafik kartı (GPU) bilgilerini gösterir.

llspci

Diğer donanımları (Ethernet, kablosuz, ses kartları vb.) gösterir.

Kaynakça

https://centosblog.net/faydali-centos-komutlari/

https://www.magnec.com/tr/blog/linux-sistem-uzerinde-donanim-ozelliklerini-ogrenme-ubuntu-debian-fedora-centos-vb

Önceki Yazı
Linux Sunucu Hız Testi
Sıradaki Yazı
CentOS Web Panel Kurulumu