15 1 0 4000 1 https://haktanbozer.com.tr 300
Yazar / Haktan Bozer

Dictionary Attack ve Brute Force Attack Arasındaki Farklar Nedir?

Hedeflenen Kelime Havuzu: Dictionary Attack: Daha küçük ve gerçekçi bir kelime havuzu kullanır. Bu havuzda genellikle yaygın kullanılan kelimeler, isimler, doğum tarihleri, popüler kelimeler ve diğer tahmin edilebilir bilgiler bulunur. Brute Force Attack: Tüm olası karakter kombinasyonlarını deneyebilir. Bu, sayıları, harfleri ve özel karakterleri de içerir. Hız: Dictionary Attack: Daha hızlı olabilir. Kelime havuzu daha küçük olduğu için deneme sayısı da azalır. Brute Force Attack: Daha yavaş...Okumaya Devam Et
Paylaş:
Ulam:Nedir?

Data Encryption Standard Nedir?

Data Encryption Standard (DES), 1970’lerde IBM tarafından geliştirilmiş ve 1977’de ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından onaylanan bir simetrik şifreleme algoritmasıdır. Bu algoritma, 1997’ye kadar Amerika Birleşik Devletleri’nin resmi bilgi şifreleme standardı olarak kullanılmış ve sonrasında Advanced Encryption Standard (AES) ile yerini değiştirmiştir. DES Nasıl Çalışır? DES, 56 bitlik bir gizli anahtar kullanarak 64 bitlik...Okumaya Devam Et
Paylaş:
Ulam:Nedir?

Dictionary Attack Nedir?

Dictionary attack (sözlük saldırısı), kaba kuvvet saldırısının bir alt türüdür. Bu saldırıda, önceden oluşturulmuş kelime listelerinden faydalanılarak sistem girişlerinde (kullanıcı adı, parola vb.) kullanılan bilgilerin tahmini gerçekleştirilir. Brute force saldırısı tüm olası kombinasyonları deneyebilecek potansiyele sahipken, dictionary attack daha küçük ve gerçekçi bir kelime havuzunu hedef alır. Bu sayede daha hızlı ve verimli bir şekilde...Okumaya Devam Et
Paylaş:
Ulam:Nedir?

Sınırlı Rastgele Sayı Üreteçleri Nedir?

Sınırlı rastgele sayı üreteçleri (SRNG), belirli bir aralıkta rastgele sayılar üreten algoritmalardır. Bu algoritmalar, gerçek rastgele sayı üreteçlerinden farklı olarak, önceden belirlenmiş bir sayı aralığında ve deterministik bir şekilde çalışırlar. SRNG’lerin Özellikleri Sınırlı Aralık: SRNG’ler, belirli bir aralıkta rastgele sayılar üretir. Bu aralık, algoritmanın tasarımına bağlıdır. Deterministlik: SRNG’ler, aynı başlangıç değeri ile her seferinde aynı sayı dizisini üretir. Bu, onları tekrarlanabilirlik ve test...Okumaya Devam Et
Paylaş:
Ulam:Nedir?

Kesin Metot (Final Method) Nedir?

Kesin metotlar, alt sınıflarda değiştirilemeyen metotlardır. Bu metotlar, sınıfın davranışını kesin olarak tanımlar ve alt sınıflar tarafından farklı şekilde gerçekleştirilemez. Kesin Metotların Özellikleri final anahtar sözcüğü ile tanımlanırlar. Alt sınıflarda override edilemezler. Sınıfın davranışını kesin olarak tanımlarlar.   Kesin Metotların Kullanım Alanları Sınıfın davranışını sabitlemek: Alt sınıflar tarafından değiştirilmesi istenmeyen metotlarda kullanılır. Performansı optimize etmek: Derleyici, kesin metotların hangi sürümünün...Okumaya Devam Et
Paylaş:
Ulam:Nedir?

Brute Force Attack Nedir?

Brute Force Attack (Kaba Kuvvet Saldırısı), bir bilgisayara, sisteme veya ağa yetkisiz erişim elde etmek için sistematik deneme yanılma yoluyla olası parola, kullanıcı adı veya anahtar kombinasyonlarını test eden siber güvenlik saldırısıdır. Bu saldırı, tahmin etme veya ele geçirme gibi daha karmaşık tekniklere kıyasla basit yapıda olmasına rağmen, özellikle zayıf parolalar kullanılıyorsa oldukça etkili olabilir....Okumaya Devam Et
Paylaş:
Ulam:Nedir?

Side Channel Attack Nedir?

Bir side channel attack, kriptografik olarak güvenli olduğu düşünülen sistemlerden gizli bilgi sızdırmak için kullanılan bir siber güvenlik saldırısı yöntemidir. Bu saldırılar, sistemin normal çalışması sırasında yan etkilerinden (yan kanallardan) faydalanarak bilgi ele geçirir. Bu yan etkiler, işlem süresi, güç tüketimi, elektromanyetik radyasyon veya bellek erişim sıklığı gibi çeşitli kaynaklardan gelebilir. Nasıl Çalışır? Gözlem: Saldırgan, sistemin çalışmasını...Okumaya Devam Et
Paylaş:
Ulam:Nedir?

Soyut Metot (Abstract Method) Nedir?

Soyut metotlar, bir sınıfta tanımlanan fakat gövdeleri olmayan metotlardır. Bu metotlar, sınıfın alt sınıflarında gerçeklenmelidir. Soyut metotlar, sınıfın ne yapacağını değil, ne yapması gerektiğini tanımlar. Soyut Metotların Özellikleri abstract anahtar sözcüğü ile tanımlanırlar. Gövdeleri (içerikleri) yoktur. Sadece sınıfların içinde kullanılabilirler.   Soyut Metotların Kullanım Alanları Ortak arayüzler oluşturmak: Farklı alt sınıflar tarafından farklı şekilde gerçekleştirilebilecek ortak fonksiyonlar tanımlamak için...Okumaya Devam Et
Paylaş:
Ulam:Nedir?

Genişletilmiş Metot (Extended Method) Nedir?

Genişletilmiş metotlar, mevcut bir sınıfa yeni metotlar eklemenizi sağlayan bir özelliktir. Bu metotlar, sınıfın kodunu değiştirmeden eklenir ve sanki sınıfta baştan beri varmış gibi kullanılabilir. Genişletilmiş Metotların Özellikleri Static: Genişletilmiş metotlar static olarak tanımlanır. Birinci parametre: Genişletilmiş metodun ilk parametresi, “this” anahtar sözcüğü ile tanımlanır ve hangi sınıfa ait metodu genişlettiğinizi belirtir. Kullanim: Genişletilmiş metotlar, genişletilen sınıfın nesneleri üzerinde kullanılabilir....Okumaya Devam Et
Paylaş:
Ulam:Nedir?

Sanal Metotlar Nedir?

Nesneye yönelimli programlamada sanal metotlar, temel sınıftan türetilen sınıflarda yeniden tanımlanabilen metotlardır. Bu özellik, kodunuzun daha esnek ve genişletilebilir olmasını sağlar. Sanal Metotların Çalışma Prensibi Temel Sınıfta Tanım: Bir sanal metot, temel sınıfta virtual anahtar sözcüğü ile tanımlanır. Bu metot, temel sınıftaki davranışı belirler. Türetilmiş Sınıflarda Yeniden Tanımlama: Türetilmiş sınıflarda, temel sınıftan miras alınan sanal metotlar, override anahtar sözcüğü kullanılarak yeniden tanımlanabilir. Bu yeni tanımlama, türetilmiş sınıfa...Okumaya Devam Et
Paylaş:
Ulam:Nedir?