15 1 0 4000 1 https://haktanbozer.com.tr 300

Cipher Block Chaining (CBC) Nedir?

Cipher Block Chaining (CBC), blok şifreleme modlarından biridir ve verileri şifrelemek ve deşifrelemek için yaygın olarak kullanılır. Şifrelemenin güvenliğini ve bütünlüğünü artırmayı amaçlayan bu mod, özellikle büyük miktarda veri şifrelemesi söz konusu olduğunda tercih edilir.

CBC Nasıl Çalışır?

CBC‘de şifreleme işlemi tek tek bloklar üzerinde değil, bir zincirleme mekanizması ile gerçekleştirilir. Şifrelenen her blok, bir önceki bloğun şifreli hali ile “XOR” (exclusive OR) operatörü kullanılarak birleştirilir. Bu sayede her blok kendinden önce gelen tüm bloklara bağlı hale gelir. Deşifreleme aşamasında ise ters işlem uygulanarak her blok tek tek deşifre edilir.

CBC’nin Avantajları

 • Gürültü gizleme: Tekrarlayan veriler aynı şifreli metne dönüşmeyeceği için şifrelenen veride tekrar eden düzenlerin gizlenmesini sağlar.
 • Hata tespiti: Bir blokta hata oluşması durumunda bu hata daha sonraki bloklara da yansıyarak deşifreleme işleminde hata tespit edilmesini kolaylaştırır.
 • Veri bütünlüğü: Şifreleme işlemine bir önceki bloğun şifreli hali dahil olduğundan herhangi bir değişiklik yapılması tüm zinciri etkileyecek ve deşifreleme işleminde hata ile sonuçlanacaktır. Bu sayede verilerin bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur.

 

CBC’nin Dezavantajları

 • Başlangıç vektörü (Initialization Vector – IV): Şifreleme ve deşifreleme işlemlerinde aynı IV kullanılmalıdır. IV gizli değildir ancak aynı mesaj farklı IV’lerle şifrelenirse her seferinde farklı şifreli metin elde edilir. Bu durum bazı durumlarda dezavantaj oluşturabilir.
 • Paralel işleme: Zincirleme yapısı nedeniyle her bir blok bir önceki bloğun deşifresini beklediğinden paralel işleme imkanı kısıtlıdır.

 

CBC’nin Kullanım Alanları

 • Disk şifrelemesi
 • Dosya şifrelemesi
 • E-posta şifrelemesi
 • VPN’ler
 • HTTPS

 

Diğer Blok Şifreleme Modları ile Karşılaştırma

 • Electronic Codebook (ECB): Her blok bağımsız olarak şifrelenir. Avantajı basit olmasıdır ancak tekrarlayan veriler aynı şifreli metne dönüştüğü için güvenliği daha düşüktür.
 • Counter Mode (CTR): Bir sayıcı kullanılarak bloklar şifrelenir. Parallelizme uygundur ancak veri bütünlüğü için ek mekanizmalar gerekebilir.
 • Galois/Counter Mode (GCM): CBC’nin bir uzantısı olan GCM modu hem veri bütünlüğü hem de kimlik doğrulama sağlar. Günümüzde sıklıkla tercih edilen bir moddur.

 

Sonuç

CBC, blok şifreleme modlarından biri olarak verilerin güvenli bir şekilde şifrelenmesini ve deşifrelenmesini sağlar. Avantajları ve dezavantajları göz önünde bulundurularak uygun senaryolarda kullanılması önemlidir.

Paylaş:
Ulam:Nedir?
Önceki Yazı
Diffie-Hellman Algoritması Nedir?
Sıradaki Yazı
Advanced Encryption Standard Nedir?