15 1 0 4000 1 https://haktanbozer.com.tr 300

Cipher Feedback (CFB) Nedir?

Cipher Feedback (CFB), blok şifreleme modlarından biridir ve verileri şifrelemek ve deşifrelemek için kullanılır. Bu mod, güvenlik ve verimlilik arasında bir denge arayan uygulamalarda tercih edilebilir. CFB modu, hem veri bütünlüğünü hem de gürültü gizleme özelliğini sunar.

CFB Nasıl Çalışır?

CFB modunda veri, sabit boyutlu bloklara bölünür. Şifreleme işlemi şu şekilde gerçekleşir:

 1. Başlangıç vektörü (IV): Şifreleme işlemine başlamadan önce rastgele bir sayısal değer seçilir. Bu değer “Başlangıç Vektörü” (Initialization Vector, IV) olarak adlandırılır ve hem şifreleyen hem de deşifreleyen taraf tarafından bilinmelidir.
 2. Shift register: IV değeri ile başlayan ve blok boyutundaki bir kaydırma registresi oluşturulur.
 3. Shift registerin şifrelenmesi: Kaydırma registresi, blok şifreleme algoritması kullanılarak şifrelenir.
 4. XOR işlemi: Şifrelenen kaydırma registresi ile şifrelenecek veri bloğu “XOR” operatörüyle birleştirilir.
 5. Blok şifreleme: Sonuç olarak elde edilen veri, şifreli metin bloğunu oluşturur.
 6. Kaydırma işlemi: Shift registerdeki şifrelenmiş değerler bir birim sola kaydırılır ve boşalan yere yeni şifrelenmiş değer eklenir.
 7. Adımlar 3-6 tekrarlanır: Diğer veri blokları için 3-6 adımları tekrarlayarak tüm veri şifrelenir.

Deşifreleme işlemi ise aynı adımları ters yönde uygulayarak gerçekleştirilir.

CFB’nin Avantajları

 • Veri bütünlüğü: Şifreleme işlemi bir önceki bloğun şifreli hali de dahil edilerek yapıldığı için, verilerin bütünlüğü korunur.
 • Gürültü gizleme: Tekrarlayan veriler, farklı şifrelenmiş kaydırma registresi değerleri ile birleştirildiği için şifreli metinde gizlenir.
 • Paralel işleme imkanı: Shift registerin sol kaydırma işlemi haricinde her aşama paralel olarak gerçekleştirilebilir.
 • Hata yayılımı: Bir bloktaki hata sonraki bloklara da yansıyarak hata tespitini kolaylaştırır.

 

CFB’nin Dezavantajları

 • Performans: CBC moduna kıyasla biraz daha yavaş çalışır.
 • IV yönetimi: IV değeri güvenli bir şekilde yönetilmezse saldırgan tarafından ele geçirilerek sahte şifreli metin oluşturulabilir.
 • Anahtar akışı: Şifrelenen kaydırma registresi aslında bir anahtar akışı gibidir. Anahtar uzunluğunun bloktan daha kısa olması durumunda güvenlik azalabilir.

 

CFB’nin Kullanım Alanları

 • Disk şifrelemesi
 • Dosya şifrelemesi
 • VPN’ler
 • Akıllı kartlar
 • E-posta şifrelemesi

 

Sonuç

CFB modu, veri bütünlüğü, gürültü gizleme ve performans arasında bir denge sunan bir blok şifreleme modudur. Güvenlik açısından CBC moduna göre daha esnektir ancak diğer modlara kıyasla performansı biraz daha düşüktür. Gereksinimlere bağlı olarak çeşitli blok şifreleme modları arasından seçim yapılması önemlidir.

Paylaş:
Ulam:Nedir?
Önceki Yazı
Dictionary Attack ve Brute Force Attack Arasındaki Farklar Nedir?
Sıradaki Yazı
Counter (CTR) Nedir?