15 1 0 4000 1 https://haktanbozer.com.tr 300

Genişletilmiş Metot (Extended Method) Nedir?

Genişletilmiş metotlar, mevcut bir sınıfa yeni metotlar eklemenizi sağlayan bir özelliktir. Bu metotlar, sınıfın kodunu değiştirmeden eklenir ve sanki sınıfta baştan beri varmış gibi kullanılabilir.

Genişletilmiş Metotların Özellikleri

 • Static: Genişletilmiş metotlar static olarak tanımlanır.
 • Birinci parametre: Genişletilmiş metodun ilk parametresi, “this” anahtar sözcüğü ile tanımlanır ve hangi sınıfa ait metodu genişlettiğinizi belirtir.
 • Kullanim: Genişletilmiş metotlar, genişletilen sınıfın nesneleri üzerinde kullanılabilir.

 

Genişletilmiş Metotların Faydaları

 • Kod tekrarını azaltır: Mevcut sınıflara fonksiyonellik eklemek için yeni sınıflar oluşturmaya gerek kalmaz.
 • Kod okunabilirliğini artırır: Sınıfa ait olmayan fonksiyonlar ayrı bir yerde tanımlanabilir ve kod daha organize hale gelir.
 • Bakımı kolaylaştırır: Mevcut kod üzerinde değişiklik yapmadan yeni fonksiyonlar eklenebilir.

 

Genişletilmiş Metot Kullanım Örnekleri

 • String sınıfına “ToTitleCase()” adında bir metot eklenebilir. Bu metot, bir metnin ilk harfini büyük harf, diğer harfleri ise küçük harf yapar.
 • DateTime sınıfına “GetDayName()” adında bir metot eklenebilir. Bu metot, bir tarihin gün adını (Pazartesi, Salı, vb.) verir.

 

Genişletilmiş Metotların Kullanım Alanları

 • Mevcut sınıflara yeni fonksiyonlar eklemek
 • Mevcut fonksiyonların davranışlarını değiştirmek
 • Kod tekrarını ve karmaşıklığını azaltmak

 

Genişletilmiş Metotlar Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Genişletilmiş metotlar, C# 3.0 ve üzeri sürümlerde kullanılabilir.
 • Aynı isimde bir metot zaten mevcutsa, genişletilmiş metot kullanılamaz.
 • Genişletilmiş metotlar, IntelliSense tarafından önerilmez.

 

Özet olarak, genişletilmiş metotlar, mevcut sınıflara yeni fonksiyonlar eklemek için kullanışlı bir araçtır. Kodunuzu daha modüler, okunabilir ve bakımı kolay hale getirmek için genişletilmiş metotları kullanabilirsiniz.

Paylaş:
Ulam:Nedir?
Önceki Yazı
Sanal Metotlar Nedir?
Sıradaki Yazı
Soyut Metot (Abstract Method) Nedir?