15 1 0 4000 1 https://haktanbozer.com.tr 300

Static Member Nedir?

Static member, bir sınıfa ait olan bir değişken, fonksiyon veya özellik anlamına gelir. Başka bir deyişle, static member’lar her bir nesne tarafından paylaşılır ve sınıfın kendisine aittir.

Static Member’ların Özellikleri

  • Static member’lara sınıf adı aracılığıyla erişilir.
  • Static member’lar tüm nesneler tarafından aynı değere sahiptir.
  • Static member’lar nesnenin durumunu değil, sınıfın durumunu temsil eder.

 

Static Member Örnekleri

</p>
class Math:
PI = 3.14159 # Static değişken

@staticmethod
def add(a, b):
return a + b

@classmethod
def get_pi(cls):
return cls.PI

result = Math.add(5, 3) # Static fonksiyon kullanımı
print(result) # 8

circle_area = Math.get_pi() * 5**2 # Static sınıf yöntemi kullanımı
print(circle_area) # 78.5398

 

Bu örnekte, Math sınıfının PI adında bir static değişkeni, add adında bir static fonksiyonu ve get_pi adında bir static sınıf yöntemi vardır. PI değişkeni tüm nesneler tarafından aynı değere sahiptir (3.14159) ve sınıf adı kullanılarak erişilir. add fonksiyonu static olduğu için bir nesneye ihtiyaç duymadan doğrudan sınıf adı kullanılarak kullanılabilir. get_pi ise static bir sınıf yöntemidir ve sınıf adına ve cls parametresine ihtiyaç duyar.

Static Member’lar ve Instance Member’lar

Static member‘lar instance member’ların tersidir. Instance member’lar her bir nesneye aittir ve farklı değerlere sahip olabilir.

Static Member’ların Kullanım Alanları

  • Sabit değerleri saklamak için kullanılır.
  • Sınıfa ait işlemleri (örn. hesaplamalar) yapmak için kullanılır.
  • Yardımcı fonksiyonlar veya sınıfı tanımlayan fonksiyonlar için kullanılır.

 

Static member’lar, nesneye yönelimli programlamada her sınıfın sahip olabileceği faydalı bir özelliktir. Sınıfın tüm nesneleri tarafından paylaşılan değerleri ve işlemleri tanımlamak için static member’ları kullanabilirsiniz.

Paylaş:
Ulam:Nedir?
Önceki Yazı
Instance Member Nedir?
Sıradaki Yazı
Sanal Metotlar Nedir?