15 1 0 4000 1 https://haktanbozer.com.tr 300

Instance Member Nedir?

Instance member, bir sınıfın bir örneğine ait olan bir değişken, fonksiyon veya özellik anlamına gelir. Başka bir deyişle, instance member‘lar her bir nesne için ayrı ayrı var olur.

Instance Member’ların Özellikleri:

  • Instance member’lara sınıfın bir örneği aracılığıyla erişilir.
  • Instance member’lar her bir nesne için farklı değerler alabilir.
  • Instance member’lar sınıfın tüm örnekleri tarafından paylaşılmaz.

 

Instance Member Örnekleri


class Person:
def __init__(self, name, age):
self.name = name
self.age = age

def get_name(self):
return self.name

def get_age(self):
return self.age

person1 = Person("John Doe", 30)
person2 = Person("Jane Doe", 25)

print(person1.name) # "John Doe"
print(person2.name) # "Jane Doe"

print(person1.age) # 30
print(person2.age) # 25

Bu örnekte, Person sınıfının name ve age instance member’ları vardır. person1 ve person2 nesneleri için bu member’ların değerleri farklıdır.

Instance Member’lar ve Static Member’lar

Instance member’lar static member’ların tersidir. Static member’lar sınıfa aittir ve her bir nesne tarafından paylaşılır.

Instance Member’ların Kullanım Alanları

  • Nesnenin durumunu (state) temsil etmek için kullanılır.
  • Nesnenin davranışlarını (behavior) tanımlamak için kullanılır.

 

Instance member’lar, nesneye yönelimli programlamada temel bir kavramdır. Instance member’ları kullanarak nesnelerin durumunu ve davranışlarını tanımlayabilirsiniz.

Paylaş:
Ulam:Nedir?
Önceki Yazı
Generic Sınıf Nedir?
Sıradaki Yazı
Static Member Nedir?