15 1 0 4000 1 https://haktanbozer.com.tr 300

Sınırlı Rastgele Sayı Üreteçleri Nedir?

Sınırlı rastgele sayı üreteçleri (SRNG), belirli bir aralıkta rastgele sayılar üreten algoritmalardır. Bu algoritmalar, gerçek rastgele sayı üreteçlerinden farklı olarak, önceden belirlenmiş bir sayı aralığında ve deterministik bir şekilde çalışırlar. SRNG’lerin Özellikleri Sınırlı Aralık: SRNG’ler, belirli bir aralıkta rastgele sayılar üretir. Bu aralık, algoritmanın tasarımına bağlıdır. Deterministlik: SRNG’ler, aynı başlangıç değeri ile her seferinde aynı sayı dizisini üretir. Bu, onları tekrarlanabilirlik ve test...Okumaya Devam Et
Paylaş:
Ulam:Nedir?

Kesin Metot (Final Method) Nedir?

Kesin metotlar, alt sınıflarda değiştirilemeyen metotlardır. Bu metotlar, sınıfın davranışını kesin olarak tanımlar ve alt sınıflar tarafından farklı şekilde gerçekleştirilemez. Kesin Metotların Özellikleri final anahtar sözcüğü ile tanımlanırlar. Alt sınıflarda override edilemezler. Sınıfın davranışını kesin olarak tanımlarlar.   Kesin Metotların Kullanım Alanları Sınıfın davranışını sabitlemek: Alt sınıflar tarafından değiştirilmesi istenmeyen metotlarda kullanılır. Performansı optimize etmek: Derleyici, kesin metotların hangi sürümünün...Okumaya Devam Et
Paylaş:
Ulam:Nedir?

Brute Force Attack Nedir?

Brute Force Attack (Kaba Kuvvet Saldırısı), bir bilgisayara, sisteme veya ağa yetkisiz erişim elde etmek için sistematik deneme yanılma yoluyla olası parola, kullanıcı adı veya anahtar kombinasyonlarını test eden siber güvenlik saldırısıdır. Bu saldırı, tahmin etme veya ele geçirme gibi daha karmaşık tekniklere kıyasla basit yapıda olmasına rağmen, özellikle zayıf parolalar kullanılıyorsa oldukça etkili olabilir....Okumaya Devam Et
Paylaş:
Ulam:Nedir?

Side Channel Attack Nedir?

Bir side channel attack, kriptografik olarak güvenli olduğu düşünülen sistemlerden gizli bilgi sızdırmak için kullanılan bir siber güvenlik saldırısı yöntemidir. Bu saldırılar, sistemin normal çalışması sırasında yan etkilerinden (yan kanallardan) faydalanarak bilgi ele geçirir. Bu yan etkiler, işlem süresi, güç tüketimi, elektromanyetik radyasyon veya bellek erişim sıklığı gibi çeşitli kaynaklardan gelebilir. Nasıl Çalışır? Gözlem: Saldırgan, sistemin çalışmasını...Okumaya Devam Et
Paylaş:
Ulam:Nedir?

Soyut Metot (Abstract Method) Nedir?

Soyut metotlar, bir sınıfta tanımlanan fakat gövdeleri olmayan metotlardır. Bu metotlar, sınıfın alt sınıflarında gerçeklenmelidir. Soyut metotlar, sınıfın ne yapacağını değil, ne yapması gerektiğini tanımlar. Soyut Metotların Özellikleri abstract anahtar sözcüğü ile tanımlanırlar. Gövdeleri (içerikleri) yoktur. Sadece sınıfların içinde kullanılabilirler.   Soyut Metotların Kullanım Alanları Ortak arayüzler oluşturmak: Farklı alt sınıflar tarafından farklı şekilde gerçekleştirilebilecek ortak fonksiyonlar tanımlamak için...Okumaya Devam Et
Paylaş:
Ulam:Nedir?

Genişletilmiş Metot (Extended Method) Nedir?

Genişletilmiş metotlar, mevcut bir sınıfa yeni metotlar eklemenizi sağlayan bir özelliktir. Bu metotlar, sınıfın kodunu değiştirmeden eklenir ve sanki sınıfta baştan beri varmış gibi kullanılabilir. Genişletilmiş Metotların Özellikleri Static: Genişletilmiş metotlar static olarak tanımlanır. Birinci parametre: Genişletilmiş metodun ilk parametresi, “this” anahtar sözcüğü ile tanımlanır ve hangi sınıfa ait metodu genişlettiğinizi belirtir. Kullanim: Genişletilmiş metotlar, genişletilen sınıfın nesneleri üzerinde kullanılabilir....Okumaya Devam Et
Paylaş:
Ulam:Nedir?

Sanal Metotlar Nedir?

Nesneye yönelimli programlamada sanal metotlar, temel sınıftan türetilen sınıflarda yeniden tanımlanabilen metotlardır. Bu özellik, kodunuzun daha esnek ve genişletilebilir olmasını sağlar. Sanal Metotların Çalışma Prensibi Temel Sınıfta Tanım: Bir sanal metot, temel sınıfta virtual anahtar sözcüğü ile tanımlanır. Bu metot, temel sınıftaki davranışı belirler. Türetilmiş Sınıflarda Yeniden Tanımlama: Türetilmiş sınıflarda, temel sınıftan miras alınan sanal metotlar, override anahtar sözcüğü kullanılarak yeniden tanımlanabilir. Bu yeni tanımlama, türetilmiş sınıfa...Okumaya Devam Et
Paylaş:
Ulam:Nedir?

Static Member Nedir?

Static member, bir sınıfa ait olan bir değişken, fonksiyon veya özellik anlamına gelir. Başka bir deyişle, static member’lar her bir nesne tarafından paylaşılır ve sınıfın kendisine aittir. Static Member’ların Özellikleri Static member’lara sınıf adı aracılığıyla erişilir. Static member’lar tüm nesneler tarafından aynı değere sahiptir. Static member’lar nesnenin durumunu değil, sınıfın durumunu temsil eder.   Static Member Örnekleri   Bu örnekte, Math sınıfının PI...Okumaya Devam Et
Paylaş:
Ulam:Nedir?

Instance Member Nedir?

Instance member, bir sınıfın bir örneğine ait olan bir değişken, fonksiyon veya özellik anlamına gelir. Başka bir deyişle, instance member‘lar her bir nesne için ayrı ayrı var olur. Instance Member’ların Özellikleri: Instance member’lara sınıfın bir örneği aracılığıyla erişilir. Instance member’lar her bir nesne için farklı değerler alabilir. Instance member’lar sınıfın tüm örnekleri tarafından paylaşılmaz.   Instance Member Örnekleri Bu örnekte,...Okumaya Devam Et
Paylaş:
Ulam:Nedir?

Generic Sınıf Nedir?

Generic sınıflar, veri tipinin kod yazma sırasında belirtilmesine izin veren bir sınıf türüdür. Bu, farklı veri türleri üzerinde çalışan tek bir sınıf yazabilmenizi sağlar. Generic Sınıfların Avantajları Kod tekrarını azaltır: Farklı veri türleri için aynı kodu tekrar yazmak zorunda kalmazsınız. Daha güvenli kod: Generic sınıflar, derleme sırasında tür güvenliği sağlar, bu da hataları önlemeye yardımcı olur. Daha okunabilir kod: Generic...Okumaya Devam Et
Paylaş:
Ulam:Nedir?