15 1 0 4000 1 https://haktanbozer.com.tr 300

Diffie-Hellman Algoritması Nedir?

Diffie-Hellman algoritması, güvenli olmayan bir iletişim ortamında iki tarafın ortak bir gizli anahtar oluşturmasına olanak tanıyan bir kriptografik algoritmadır. 1976 yılında Whitfield Diffie ve Martin Hellman tarafından geliştirilmiştir. Algoritma Nasıl Çalışır? Alice ve Bob, ortak bir asal sayı (p) ve bir taban (g) üzerinde anlaşırlar. Bu değerler açık kanaldan paylaşılır. Alice, rastgele bir sayı (a) seçer ve g^a...Okumaya Devam Et
Paylaş:
Ulam:Nedir?

Triple DES Nedir?

Triple DES (3DES), Data Encryption Standard (DES) algoritmasının ardışık üç kere uygulanması ile elde edilen bir şifreleme yöntemidir. 1990’larda DES’in artan güvenlik açıklarına karşı geliştirilmiş ve 2001 yılına kadar ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından resmi bir standart olarak kabul edilmiştir. 3DES Nasıl Çalışır? 3DES, üç farklı 56 bitlik anahtar kullanarak 64 bitlik...Okumaya Devam Et
Paylaş:
Ulam:Nedir?

Counter (CTR) Nedir?

Counter (CTR) modu, blok şifreleme tekniklerinde kullanılan bir veri şifreleme ve deşifreleme yöntemidir. Adından da anlaşılacağı gibi, şifreleme işlemi bir sayaç mekanizması kullanılarak gerçekleştirilir. Bu mekanizma sayesinde CTR modu çeşitli avantajlar sunar, ancak dezavantajları da bulunur. CTR Modunun Çalışma Prensibi Başlangıç vektörü (IV): Şifreleme işlemine başlamadan önce rastgele bir sayısal değer seçilir. Bu değer “Başlangıç Vektörü” (Initialization...Okumaya Devam Et
Paylaş:
Ulam:Nedir?

Cipher Feedback (CFB) Nedir?

Cipher Feedback (CFB), blok şifreleme modlarından biridir ve verileri şifrelemek ve deşifrelemek için kullanılır. Bu mod, güvenlik ve verimlilik arasında bir denge arayan uygulamalarda tercih edilebilir. CFB modu, hem veri bütünlüğünü hem de gürültü gizleme özelliğini sunar. CFB Nasıl Çalışır? CFB modunda veri, sabit boyutlu bloklara bölünür. Şifreleme işlemi şu şekilde gerçekleşir: Başlangıç vektörü (IV): Şifreleme...Okumaya Devam Et
Paylaş:
Ulam:Nedir?

Dictionary Attack ve Brute Force Attack Arasındaki Farklar Nedir?

Hedeflenen Kelime Havuzu: Dictionary Attack: Daha küçük ve gerçekçi bir kelime havuzu kullanır. Bu havuzda genellikle yaygın kullanılan kelimeler, isimler, doğum tarihleri, popüler kelimeler ve diğer tahmin edilebilir bilgiler bulunur. Brute Force Attack: Tüm olası karakter kombinasyonlarını deneyebilir. Bu, sayıları, harfleri ve özel karakterleri de içerir. Hız: Dictionary Attack: Daha hızlı olabilir. Kelime havuzu daha küçük olduğu için deneme sayısı da azalır. Brute Force Attack: Daha yavaş...Okumaya Devam Et
Paylaş:
Ulam:Nedir?

Data Encryption Standard Nedir?

Data Encryption Standard (DES), 1970’lerde IBM tarafından geliştirilmiş ve 1977’de ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından onaylanan bir simetrik şifreleme algoritmasıdır. Bu algoritma, 1997’ye kadar Amerika Birleşik Devletleri’nin resmi bilgi şifreleme standardı olarak kullanılmış ve sonrasında Advanced Encryption Standard (AES) ile yerini değiştirmiştir. DES Nasıl Çalışır? DES, 56 bitlik bir gizli anahtar kullanarak 64 bitlik...Okumaya Devam Et
Paylaş:
Ulam:Nedir?

Dictionary Attack Nedir?

Dictionary attack (sözlük saldırısı), kaba kuvvet saldırısının bir alt türüdür. Bu saldırıda, önceden oluşturulmuş kelime listelerinden faydalanılarak sistem girişlerinde (kullanıcı adı, parola vb.) kullanılan bilgilerin tahmini gerçekleştirilir. Brute force saldırısı tüm olası kombinasyonları deneyebilecek potansiyele sahipken, dictionary attack daha küçük ve gerçekçi bir kelime havuzunu hedef alır. Bu sayede daha hızlı ve verimli bir şekilde...Okumaya Devam Et
Paylaş:
Ulam:Nedir?

Sınırlı Rastgele Sayı Üreteçleri Nedir?

Sınırlı rastgele sayı üreteçleri (SRNG), belirli bir aralıkta rastgele sayılar üreten algoritmalardır. Bu algoritmalar, gerçek rastgele sayı üreteçlerinden farklı olarak, önceden belirlenmiş bir sayı aralığında ve deterministik bir şekilde çalışırlar. SRNG’lerin Özellikleri Sınırlı Aralık: SRNG’ler, belirli bir aralıkta rastgele sayılar üretir. Bu aralık, algoritmanın tasarımına bağlıdır. Deterministlik: SRNG’ler, aynı başlangıç değeri ile her seferinde aynı sayı dizisini üretir. Bu, onları tekrarlanabilirlik ve test...Okumaya Devam Et
Paylaş:
Ulam:Nedir?

Kesin Metot (Final Method) Nedir?

Kesin metotlar, alt sınıflarda değiştirilemeyen metotlardır. Bu metotlar, sınıfın davranışını kesin olarak tanımlar ve alt sınıflar tarafından farklı şekilde gerçekleştirilemez. Kesin Metotların Özellikleri final anahtar sözcüğü ile tanımlanırlar. Alt sınıflarda override edilemezler. Sınıfın davranışını kesin olarak tanımlarlar.   Kesin Metotların Kullanım Alanları Sınıfın davranışını sabitlemek: Alt sınıflar tarafından değiştirilmesi istenmeyen metotlarda kullanılır. Performansı optimize etmek: Derleyici, kesin metotların hangi sürümünün...Okumaya Devam Et
Paylaş:
Ulam:Nedir?

Brute Force Attack Nedir?

Brute Force Attack (Kaba Kuvvet Saldırısı), bir bilgisayara, sisteme veya ağa yetkisiz erişim elde etmek için sistematik deneme yanılma yoluyla olası parola, kullanıcı adı veya anahtar kombinasyonlarını test eden siber güvenlik saldırısıdır. Bu saldırı, tahmin etme veya ele geçirme gibi daha karmaşık tekniklere kıyasla basit yapıda olmasına rağmen, özellikle zayıf parolalar kullanılıyorsa oldukça etkili olabilir....Okumaya Devam Et
Paylaş:
Ulam:Nedir?