15 1 0 4000 1 https://haktanbozer.com.tr 300

TDS Metre Nedir?

TDS metre, bir çözelti’nin toplam çözünmüş katı maddeler’ini (TDS), yani çözünmüş katı parçacıkların konsantrasyonunu gösteren bir cihazdır.

Çözünmüş iyonize katılar, örneğin tuzlar ve mineraller, bir çözeltinin elektriksel iletkenliğini (EC) arttırır. İyonize katıların hacim ölçüsü olduğu için, TDS’yi tahmin etmek için EC kullanılabilir. Şeker gibi çözülmüş organik katılar ve kolloidler gibi mikroskobik katı parçacıklar bir çözeltinin iletkenliğini önemli ölçüde etkilemez ve dikkate alınmaz.

Bir laboratuarda sudaki tüm TDS’yi ölçmenin en doğru yolu, arta kalan kalıntıyı bırakarak suyun buharlaştınlması ve daha sonra kalıntının tartılmasıdır. Birçok TDS ölçer, TDS’yi milyon başına (ppm) olarak görüntüler; 1 ppm, 1 kilogram su için 1 miligram çözünmüş katı olduğunu gösterir.

EC ve TDS terimleri, sudaki çözünmüş katıların miktarını ölçmek için sıklıkla kullanılır. Saf H2O neredeyse sıfır iletkenliğe sahiptir. İletkenlik genellikle toplam katyonların veya anyonların eşdeğerleri olarak ifade edilenin yaklaşık 100 katını bulmaktadır. TDS, seviyelere bağlı olarak EC’nin 0,5 ila 1,0 kat oranında değiştirerek hesaplanır. TDS’yi ölçmenin tek doğru yolu suyun buharlaşması ve katı artıkın tartılmasıdır. TDS seviyesi, suyun EC değerini bir metre ile ölçerek ve dönüştürerek tahmin edilebilir. Bir TDS ölçer aslında TDS tahmini olarak, TDS’de kalibre edilmiş bir EC sayacıdır. Bazı sayaçlar her iki değeri de gösterecek şekilde ayarlanabilir. Su içerisinde çözülen tüm elementlerin bir miktar elektrik yükü vardır. Bu nedenle, suya küçük bir akım geçirerek suyun elektriksel iletkenliğini belirleyerek TDS miktarını tahmin etmek mümkündür. Voltaj, sonuç akımı ölçülen ve iletken hesaplanan bir Ohmmetere (direnç ölçer) benzer bir işlev gerçekleştirilir.

EC’den TDS’ye dönüştürme, farklı çözünmüş katılar için dönüşüm faktörü farklı olduğu için önemli hatalar yaratabilir. Örneğin, EC’yi Potasyum Klorür’den TDS’ye dönüştürmek için dönüşüm faktörü 0.50-0.57’dir. Sodyum klorür 0,47-0,50 faktörüne sahiptir ve bazı tipik olarak bulunan çözünmüş mineraller 0,85’e kadar çıkabilir. Dönüştürme faktörü de sıcaklığa bağlı olarak değişir ve yalnızca sofistike sayaçlar çözelti sıcaklığını ölçer ve telafi eder.

 

Kaynakça: https://tr.wikipedia.org/wiki/TDS_metre

Ulam:Nedir?
Önceki Yazı
Media Markt’tan Fotoğraf Çıktısı Almak
Sıradaki Yazı
Windows 10 Kullanıcı Hesabı Parolası Kaldırma